Над 300 хил. лв. за куриерски и пощенски услуги дава община Пловдив

Над 300 000 лева годишно за куриерските и пощенските услуги дава община Пловдив. Администрацията обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да й предоставя тези услуги.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 262 468 лева без ДДС.
Спечелилият конкурсната процедура ще трябва да приема, пренася и доставя определен брой вътрешни и международни пощенски пратки. Да извършва обикновени и експресни куриерски услуги в страната и в чужбина за нуждите на община Пловдив.

Предвижда се след изтичането на едногодишния договор, той да бъде подновен при същите условия, обем и стойност при максимален срок от 24 месеца.
Оферти могат да се подават в общинската администрация до 16 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

top