Златен приз на Златоград за зелена обществена поръчка, Общината отива на екологично състезание в Брюксел

Златен приз за изключителни проекти за зелени поръчки, които водят до намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) и до повишаване на енергийната ефективност, получи община Златоград.

Конкурсът се проведе в рамките на проект „Зелени обществени поръчки в действие“ (Green ProcA), съфинансиран по програмата „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС. Партньори по проекта за България са „Енергиен център“ – София, и Асоциацията на родопските общини.

Община Златоград бе отличена в категорията „Общини с население от 10 000 до 100 000 жители“ за проекта „Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Златоград”. Стойността на инвестицията е 183 184.72 лева. Годишната икономия на електроенергия – 64 827 kWh, а намаляването на емисиите на CO2 – 178 тона/годишно.

Победителите от националния конкурс участват в „Европейски приз за зелена обществена поръчка 2016“, а резултатите ще бъдат огласени на специална церемония, която ще се състои през месец юни в Брюксел.

Източник: www.kmeta.bg


top