ЕК публикува ръководство за избягване на грешки при обществени поръчки

Ръководство обществени поръчкиРъководство за специалисти, занимаващи се с обществени поръчки с европейско финансиране, бе публикувано на страницата на Агенцията за обществени поръчки. Целта на документа, подготвен от Европейската комисия, е да помогне на специалистите да избегнат допускането на най-честите грешки, свързани с реализирането на обществени поръчки.

Целта на ръководството е да улеснява изпълнението на оперативни програми и да насърчава добрите практики. Документът не е правнообвързващ, но има за цел да предостави общи препоръки и да отрази най-добрите практики. Предложените в настоящото ръководство понятия, идеи и решения не накърняват националното законодателство и следва да се тълкуват и могат да бъдат приспособявани при вземане под внимание на националната правна рамка. Настоящото ръководство не накърнява начина, по който в бъдеще Комисията може да тълкува която и да е от разпоредбите на приложимото законодателство, се посочва в уводната част на документа.
Пълния текст на ръководството можете да изтеглите тук.

Припомняме, че от април 2016 година в българското законодателство се допуска използването на застраховка като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Този тип продукти вече се предлага от няколко застрахователи на българския пазар чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Свържете се с нас, за да ви предложим подходящия за Вас продукт.


top