Министерството на младежта и спорта обяви търг за нова обществена поръчка

обществена поръчкаМинистерството на младежта и спорта обяви търг за нова обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирана диагностична апаратура“. Съобщението бе публикувано на сайта на Министерството на 29 юли. Крайният срок за подаване на офертите е 19.08.2016 година.

Пълната документация за обществената поръчка можете да намерите тук.

Важно за участниците в търгове за обществени поръчки: От април 2016 година Законът за обществените поръчки позволява представянето на застраховка, вместо банкова или парична гаранция при изпълнение на обществена поръчка. Работата със застраховки е утвърдена практика в повечето страни от Европейския съюз заради множеството предимства на този тип гаранционен продукт – адекватна цена, избягване на блокирането на средства и сътрудничество, насочено към адекватното изпълнение на поръчките в установения срок. Научете още за застраховка Финансова гаранция. На българския пазар тя се предлага от няколко застрахователни компании чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите нужди и да Ви предложим подходящия за Вас продукт.

 


top