Най-големите обществени поръчки за изминалата седмица

поръчкиОбществени поръчки за обучение на държавната администрация и контейнери за отпадъци са най-големите, обявени през първата седмица на август, съобщава „Капитал“.

3 милиона лева е стойността на поръчка за проектиране, строеж, доставка и монтаж на подземни контейнери за събиране на отпадъци в Бургас. Предвижда се изграждането на до 240 контейнера за 5 години. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на сходни проекти и да подадат офертите си до 14 септември.

Втората най-мащабна поръчка за седмицата е за обучения на служителите в държавната администрация с цел подобряване на капацитета на за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на България. В рамките на поръчката трябва да бъдат обучени 1740 служители. Стойността на поръчката е за 1,5 милиона лева, оферти се приемат до 8 септември.

Община Казанлък е обявила търг за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по две сгради с цел енергийна ефективност на стойност 1,37 млн. лв. Кандидатстването е до 2 септември.

833 000 лв са предвидена за обществена поръчка за модернизация и ремонт на градския стадион в Русе. Поръчката е на Министерството на младежта и спорта, срокът за кандидатстване е до 15 август.

В Самоков се търси изпълнител за строителство на физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Обхватът на поръчката е 750 000 лв, като към момента са осигурени средства само за първия етап от изпълнението – 208 333 лв. Оферти се приемат до 7 септември.

Националният дворец на културата обяви поръчка за текущи и аварийни ремонти в и около сградния фонд на Двореца. Общата стойност е 700 000 лв, като договорът се сключва за 12 месеца. Това е втората поред поръчка за ремонти, свързани с НДК, като първата по-голяма за 15.36 млн. лв. беше обявена преди две седмици.

ДАНС обяви публична процедура за обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания на служителите в чужбина. Тя включва и хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги. Предвидената стойност е 264 000 лв, като предложената цена има 40 % тежест в конкурса. Оферти се приемат до 25 август.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 

 

 


top