Обществена поръчка за 763 000 лв за застраховане на българските военни

застрахованеМинистерството на отбраната обяви обществена поръчка за застраховане на мисиите на българските военни в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан. Общата стойност на поръчката е 763 000 лв, като те са разделени в три раздела. Поръчката се отнася до застраховането на военнослужещите и подвижния състав за периода 2017 – 2019 година.

Поръчката има три обособени позиции, всяка с период за действие от три години. Най-скъпа е застраховката на мисията на Българската армия, участваща в операция ISAF в Афганистан. Финансовият ресурс, който е заделен е 655 000 лв. и включва застраховки за: “Злополука и медицински разходи”,Каско”, “Пожар и природни бедствия”, “Щети на имущество”, “Гражданска отговорност”, “Зелена карта”, “Карго”.Прогнозата на МО е за застраховането на 130 военнослужещи и 16 единици военна техника за всяка една година. Отделно застраховани ще бъдат и военнослужещите и цивилните служители на армията и на военното министерство, които са командировани в района на българската мисия в Афганистан.

72 000 лв са предвидени за застраховката на мисията ни в Косово, където става въпрос за около 20 военни на година, без автомобилна техника.

В Босна и Херцеговина се предвижда изпращане на 10 военнослужещи на година в рамките на операцията на Европейския съюз “Алтея” в Босна и Херцеговина. За застраховането им ще бъдат похарчени 36 000 лв.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top