Трета компания предлага застраховки на гаранции

Застраховки на гаранции за обществени поръчки се радват на огромен интерес, четири месеца след въвеждането им в българското законодателство, съобщават компаниите, които предлагат този тип продукти на българския пазар. Вече са сключени и първите застрахователни договори, а все повече застрахователи започват да предлагат такива продукти заради засиления интерес.

Застраховката като алтернатива на банковата и паричната гаранция при кандидатстване и изпълнение на обществена поръчка бе въведена в българското законодателство през април. Оттогава вече три компании предлагат такъв продукт. Последният застраховател, който влезе на този пазар, е Армеец. Компанията предлага различни покрития като гаранция за участия в търгове, конкурси, обществени поръчки; гаранции за авансово плащане; гаранции за добро изпълнение или други гаранции, в зависимост от нуждите на клиента. Както при всички застраховки от този тип, сключването става след предварително попълване на въпросник от страна на кандидата за застраховане и одобрение от страна на застрахователя. Препоръчително е кандидатите за застраховане да изпратят документите си възможно най-рано, за да се избегнат забавяния и неудобства. На българския пазар застраховка Финансова Гаранция (Бонд) се предлага още от компаниите ЧертАсиг и Евроинс.

Поради спецификата на този тип продукти, е задължителна консултацията със специалист, който да прецени конкретния случай и да препоръча най-подходящия продукт. Инстрейд Застрахователен брокер предлага тази услуга и работи с всички компании, предлагащи застраховка Финансова Гаранция (Бонд) на българския пазар.


top