Излезе доклад за нарушенията при обществените поръчки у нас

аВсе още няма условия за прозрачност и ефективен контрол в сферата на обществените поръчки у нас. Това са част от изводите в окончателния доклад за нарушенията при обществените поръчки в България, с който излезе Институтът за правни анализи и изследвания /ИПАИ/ и го изпрати на Европейската комисия.

„Въпреки някои законодателни промени, няма  условия за лоялна и честна конкуренция, публичност, прозрачност и ефективен контрол при планиране, подготовка, възлагане и изпълнение за обществените поръчки. Това е основен проблем на правителството”, коментира Петър Бакърджиев, председател на УС на ИПАИ.

По думите му типичните нарушения при възлагането на обществени поръчки у нас са все още катализатор за политическа корупция и причина за спада на доверието не само към националните, но и към европейските институции. А системата за обществени поръчки играе важна роля за ефективното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, защото средствата им се изразходват именно чрез този механизъм.

След като Европейската комисия изиска от правителството ни да проведе сериозни реформи в сферата на обществените поръчки, бяха направени някои промени. Новите правила обаче не кореспондират с разпоредбите на Директива ЕО 23/2014 и директива ЕО 24/2014.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година в Закона за обществените поръчки бе въведена възможността за предоставяне на застраховка вместо банкова гаранция при кандидатстване в търгове и изпълнение на обществени поръчки. Този тип продукти вече се предлагат от три застрахователни компании на българския пазар. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top