Изпълнители за две обществени поръчки търси община Дупница

обществени поръчкиТърг за възлагане на обществена поръчка за изграждането на ВиК мрежа в жилищен квартал е обявила община Дупница. Става дума за дупнишкия ж.к. „Бистрица”. Стойността на обществената поръчка е 1 024 159 лв. без ДДС лв., а критериите за възлагане са качество и цена. Поръчката обхваща и линеен обект с дължина на водопроводната мрежа 5993 м, който  може да бъде изграден  и  на етапи.  Обществената поръчка не е по европейски проект и срокът за изпълнението и  е до 31.12.2017 г.

Община Дупница е обявила и открита процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на енергоспестяващи мерки в дупнишката МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в срок от 60 дни. Стойността на поръчката е 385 485 лв. без ДДС. Финансирането на обекта и извършването на енергоспестяващите мерки се осигурява от и за сметка на изпълнителя, със собствени средства или чрез инвестиционен кредит от финансова институция. Избраният изпълнител на договора трябва да осигури инвестицията за реализиране на предмета на договора и да представи доказателства за осигуреното финансиране, а общината се задължава да изплати направената инвестиция за период не по-малък от 60 месеца.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top