Проверяват обществените поръчки на случаен принцип от септември

поръчкиНа случаен принцип ще проверява Агенцията за обществени поръчки (АОП) всички процедури за възлагане на търгове независимо от стойността на договора. Селекцията ще се осъществява чрез специализиран софтуер, а новите контролни функции влизат в сила от началото на септември, съобщи Министерството на финансите. Досега АОП проверяваше най-вече търгове, свързани с еврофондовете, както и тези със значителна стойност. От началото на септември ще влезе в сила този контрол на случаен принцип.

Преди да открие съответната процедура всеки възложител ще е длъжен да я регистрира в Системата за случаен избор, която е на сайта на АОП. Софтуерът ще избира кой да се провери по специална методика, която отчита нивото на риск, като всеки работен ден ще се избира най-малко по една процедура.

На два етапа ще се осъществява контролът. Ще тече проверка преди и след оповестяване на откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Контролът обхваща най-съществените части от документацията за участие – решението и обявлението, с които се открива процедурата, методиката за оценка на офертите, както и техническите спецификации. “В тези документи се определят условията за участие в процедурата и за възлагане на договора, при тях се допускат най-честите грешки и закононарушения, затова ще бъдат обект на контрол”, посочват от Министерство на финансите. Изключенията са за обществени поръчки в областите “Отбрана” и “Сигурност”, при които се прилагат специални правила за възлагане на договорите.

АОП ще има и още едно правомощие – изпълнителният й директор ще може да определя наблюдатели, които да проследят работата на комисията по подбора на кандидатите и участниците и оценяването на офертите в даден търг. Това ще важи за поръчки, за които при разглеждането на документите рискът от нарушения е оценен като съществен или пък има висок обществен интерес към нея.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top