Поръчка за рекламно-информационни материали пусна екоминистерството

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0Обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали с прогнозна стойност 289 900 лв. без ДДС обяви Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г.

Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде осигурен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Голяма част от материали като топки, тениски, тефтери и раници са насочени към хлапетата. Те ще се използват във втората фаза на образователно-информационна кампания на екоминистерството „Яко е да си еко“, която ще се проведе най-активно през първата половина на 2017 г.  Фокус във втората фаза на кампанията „Яко е да си еко“ отново ще са опазването на биоразнообразието и чистотата на водите.

Дейностите в кампанията ще бъдат насочени приоритетно към учениците.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“. Документите за обществената поръчка може да видите в „Профила на купувача”  на интернет страницата на МОСВ.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top