Поръчки за над 2 милиарда лева в жп строителството до края на 2016 г.

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8Обществени поръчки за над 2 млрд. лева в железопътното строителство ще бъдат обявени до края на тази година. Те ще са с европейско финансиране – по оперативна програма “Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и по механизма “Свързана Европа”. А търговете ще са на инженеринг – проектиране и строителство.

Дефицитът на класни компании на българския строителен пазар за изпълнението на такива сложни проекти е голямото предизвикателство, каза Мария Чакърова, директор на дирекция “Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в “Национална компания железопътна инфраструктура” (НКЖИ).

Натрупаният опит показва сериозни проблеми с изпълнението на жп проектите. Единият е забавяне на срокове, което води до загуба на европейски средства.  Държавата се бави с отчуждителните и съгласувателни процедури по преместването на мрежи, което води до забавяне на изпълнението от страна на фирмите.

Има и недостиг на квалифицирани кадри в проектантските и строителните компании за изпълнението на железопътно строителство, посочи Чакърова. Друг проблем е свързан с административния капацитет на компаниите. “Не знаете как да си поискате парите”, каза Мария Чакърова, визирайки исканията за междинни плащания при изпълнението на проектите.

Съмненията за нечестна игра при разпределянето на парите в железопътното строителство са причината големи строителни компании с реноме на Запад да не участват в търгове у нас. Макар да изглеждат огромни като суми за българския пазар, за големи компании с милиарди евро оборот, търгове от стотина милиона лева не представляват голям интерес, коментират експерти.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top