740 хиляди лева опази община Ракитово по фиктивни договори

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8Близо 740 хил. лева опази Община Ракитово, спечелвайки две от петте дела срещу фирма „Киссик Консулт” ЕООД по договори за неизвършен ремонт на Градската баня, съобщиха от кметската администрация. Решенията на Международния арбитражен съд са окончателни.

Договорите са сред сделките на бившата кметица Емилия Еленкова, за които срещу нея е заведено дело в Окръжния съд в Пазарджик за присвояване в особено големи размери. Те са сключени малко преди изтичнето на нейния мандат –  през септември 2011 година. Четири години по-късно „Киссик Консулт” претендира за 800 000 лева по два договора за ремонт на ВиК, електрическата и отоплителната инсталации, както и на самата сграда на банята.

Според клаузите в договорите общината се задължава да плати на фирмата авансово 30-35% в 40-50-дневен срок от договарянето. В противен случай й дължи всичките пари за ремонта плюс 20% за лихви и неустойки, и то без да се ремонтира каквото и да било.

Става дума за класическа схема за източване на общински пари чрез фиктивни договори. Установено е, че за тези ремонти не са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки и договорите не са вписани в регистрите на общината, нито пък ги има заведени в деловодството. Не са издавани фактури и не са осчетоводявани разходите по количествено-стойностните сметки. И в двата подправени договора липсват подписи на главния счетоводител, а в допълнителното заключение на техническата експертиза на документи вещото лице установява, че печатът и щемпелът, поставени под договора, не са идентични с ползваните от общината в посочения период. Вещото лице е категорично, че те са подправени и е правен опит да се имитират действително ползваните от Община Ракитово.

Международният арбитражен съд приема, че е неоснователна и претенцията за изплащане на лихви за забава върху уговорената неустойка, тъй като Община Ракитово никога не е била канена или поставяна в забава за заплащане на претендираната неустойка.

Община Ракитово спечели и още 2 дела, свързани с „Киссик Консулт” от заведените във Върховния касационен съд общо 4. С едното отпада задължението да плаща близо 38 000 лева неустойка на фирмата, а по второто е възстановена гаранция от 34 570 лева.

Другите две дела във ВАС са насрочени за 19 и 28 ноември.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top