Поръчка за 20 млн. лева за улици пусна община Бургас

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8Обществена поръчка за 20 млн. лева за ремонт, строителство и поддръжка на улици обяви Община Бургас.

Предметът на поръчката включва пътните платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, разделителните ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари.

Избраният изпълнител ще има задължението за ремонт, строителство и поддръжка на  общинските пътища с техните съоръжения на територията на ж.к.„Славейков”, кв. „Лозово”, кв. „Ветрен”, кв. „Банево”, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с.Равнец и с.Изворище.

Прогнозната стойност от 20 млн. лева без ДДС е максималният разполагаем финансов ресурс на общината за изпълнение на предмета на поръчката общо за целия срок на договора от четири години, става ясно от публикуваната информация на сайта на Агенция за обществени поръчки.

В поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на „пътните принадлежности“: пътни знаци, маркировка, светофарни уредби, енергозахранващи и осветителни съоръжения, предпазни огради, крайпътни насаждения, аварийни площадки, снегозащитни съоръжения, защитни огради и други технически средства за организация и регулиране на движението.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top