Поръчка за ремонт на 48 км пътища за над 35 млн. лв. обяви АПИ

%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0Обществена поръчка за изпълнители на рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища  на стойност над 35 млн. лева  обяви Агенция “Пътна инфраструктура”.  Средствата са осигурени по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

С 13.639 млн. лева ще бъдат ремонтирани основно близо 9 км от пътя Ловеч – Троян – Кърнаре – обходния път на Ловеч. Почти толкова ще струва и рехабилитацията на отсечката Дъбова махала – Монтана, която е с дължина почти 30 километра. Ремонтът на третокласния път между Червен бряг и Чомаковци с дължина 9 км и половина ще струва 7.79 млн. лева.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 ч. на 7 ноември 2016 г.

По Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. ще се рехабилитират още близо 12 км от пътя Плевен – Ловеч. Обществената поръчка за изпълнител на обекта беше открита през април 2016 г. и предстои отваряне на ценовите оферти на кандидатите.

Със започналата през април обществена поръчка за основния ремонт на 238 км републиканска мрежа и обявената сега тръжна процедура за 48 км второкласни и третокласни пътища общо по ОПРР 2014-2020 г. ще бъдат рехабилитирани близо 290 км републикански пътища.

По програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. АПИ рехабилитира 4.4 км от третокласния път Дъбова махала – Брусарци – Смирненски, близо 15 км от пътя Плевен – Ловеч и над 26 км от отсечката Луковит – Червен бряг – Кнежа.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top