Поръчка за121 200 лв. за козунаци пусна Община Пловдив

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0Поръчка за доставки на хляб, закуски и козунаци за нуждите на общината  и звената на общинска бюджетна издръжка обяви Община Пловдив. Търгът е за позициите „Доставки на хляб и козунаци“ и „Доставки на закуски“., а прогнозна му обща стойност е 121 200  лв. без ДДС.

Изискват се доставки на бял, ръжен и типов хляб, обикновен и диетичен козунак, както и снабдяване с баници със сирене, гевреци, кифли с мармалад, кифли козуначени, кифли с локум, сиренки, кашкавалки, тутманици, милинки и  пици. Като срокът на договора за доставките е 2 години.

Сред изискванията за поръчката е кандидатът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези за търга за последните 3 години от датата на подаване на оферта. За да докаже техническите и професионалните способности,  участникът трябва да представи списък на идентичните доставки, считано от датата на подаване на офертата.

Срокът  за получаване на оферти или на заявления за участие е 27 октомври. Те ще бъдат отворени на 28 октомври от 10 часа. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на медиите.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top