ЗОП няма да се прилага за търгове, свързани със сигурността

%d0%b7%d0%be%d0%bfДа не се прилага за свързани със сигурността търгове Законът за обществени поръчки (ЗОП), реши правителството с приемането на  наредба, която регламентира изключенията, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Изключенията в Наредбата за критериите и реда за определяне на наличието на основни интереси описват обществени поръчки и конкурси за проект, свързани със или в областите сигурност и отбрана, когато трябва да бъде защитен основен интерес в областта на сигурността.

Разпоредбите са транспонирани от евродирективи за обществените поръчки относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността.

Изключенията се отнасят до защита на основни национални интереси, несъблюдаването на които би довело до сериозни негативни последици върху способностите на държавата да осигури и защити националната си сигурност.

С Наредбата се определят условията, при които тези интереси се нуждаят от защита, както и редът за взимането на това решение. Преценката относно наличието на основен интерес, свързан със сигурността, се прави за всеки конкретен случай.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top