Поръчка за над 3.3 млн. лева за горива обяви Община Пловдив

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0Обществена поръчка за малко над 3.3 милиона лева за доставка на различни видове горива е обявила Община Пловдив, вижда се на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Поръчката е разделени в три обособени позиции и е за 140 000 литра бензин А 98 Н със съдържание на биоетанол, биодизел – 680 000 литра, 55 000 литра дизелово гориво за отопление и 50 000 килограма пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане.

Изпълнителят трябва да предостави персонални карти за безналично плащане за всяко МПС, като всички разходи, свързани с издаване, закриване и обслужване на картите ще бъдат за негова сметка.

Периодично и по предварителна заявка  до служебната бензиностанция на Община Пловдив или при необходимост и до друг обект на възложителя на територията на Пловдив ще се правят доставките.

Офертите за обществената поръчка ще бъдат отворени на 8 ноември, като на заседанието ще бъдат обявени ценовите предложения на участниците.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top