Поръчка за застраховка на служебните си автомобили пусна НАП

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0Обществена поръчка на обща стойност от 120 000 лева без ДДС за сключване на застрахователни договори за автомобилите си обяви Национална агенция за приходите (НАП).

Тя е разделена в три обособени позиции.

Първата е сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”.  Втората – на застраховка “Каско на МПС” с осигуряване на покритие по посочените от възложителя в технически спецификации рискове, а третата – на доброволна застраховка злополука на лицата в МПС, с осигуряване на покритие за претърпени вреди от пострадалите лица, ползвали МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие, за всички места в МПС, включително това на водача.

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 10 ноември 2016 г., 17:30 ч.

Преди десет дни обществена поръчка за застраховане на служебните си автомобили със застраховки „Гражданска отговорност“, „Автокаско“ и „Злополука на местата в МПС“обяви и Българската народна банка (БНБ). Прогнозната обща стойност на поръчката е 80 000 лв. без ДДС, а крайният срок за получаване на оферти е 2 ноември.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top