Застраховките на гаранции с 200 % ръст

До 31 юли са сключени полици за гаранции за 6,2 млн. лв

застраховки на гаранции

Продажбите на застраховки на гаранции отчитат троен ръст за първите 7 месеца на тази година, в сравнение със същия период на 2015 г. , сочат данни на Комисията за финансов надзор. До 31 юли тази година полиците по този тип продукти са за над 6,2 милиона лева. Миналата година за същия период са били за 1,987 млн.

Един от най-атрактивните продукти в тази група са новите застраховки на гаранции при изпълнение на обществена поръчка, известни още като БОНД. Те бяха въведени като законен начин за гарантиране на изпълнението на обществени поръчки през април т.г. с промените в Закона за обществените поръчки. Интересът към тях е много голям, тъй като предлагат ред удобства и предимства пред досегашните възможни методи – банковата и паричната гаранция.

Застраховка Гаранция – БОНД е подходяща за всички компании, участващи в търгове за обществени поръчки или изпълнители на обществени поръчки, от които по закон се изисква представяне на гаранция за изпълнение и качество. Тя се сключва под формата на тристранен договор между изпълнител, възложител и застраховател.

Инстрейд Застрахователен брокер предлага този тип застраховка и разполага със специалисти с необходимата квалификация за организирането на такъв тип сделки. Свържете се с нас, за да ви предложим най-подходящата оферта за Вашия случай.


top