И жилищните сгради със сертифициране за енергийна ефективност

%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5Жилищните сгради с разгърната застроена площ над 250 кв. м , а не само обществените, ще подлежат на задължително сертифициране по Закона за енергийна ефективност, предвижда промяна в нормативния акт, предлагана от правителството.

Измененията предвиждат прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при покупката или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация.

Законът скъсява сроковете на периодичните проверки за енергийна ефективност. Честотата зависи от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

Със законопроекта се правят и промени при издаването на “сертификат за енергийни характеристики на нова сграда” – термин, който заменя досегашния “сертификат за проектни характеристики” на сградите.
От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top