Поръчка за канцеларски материали пусна Община Шумен

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0Обществена поръчка за 63 762 лева без ДДС за периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на кметството и неговите структури обяви Община Шумен, сочи информация, публикувана на сайта на Общината.

Поръчката е разделена на пет обособени позиции, като най-високата  е с прогнозната стойност 59 070 лева без ДДС за канцеларски материали. За кутии-класьори, класьори за писма, кутии за подреждане са предвидени 2 140 лева, а за папки – 2 289 лева. За кламери са предвидени 254 лева, а за габърчета –  около 7 лева.

Оферти се приемат до 17.30 часа на 9 ноември, а предложенията ще бъдат отворени на следващия ден.

Най-голяма тежест при оценяването ще имат предложената цена и срок на доставка.

Обособените позиции за кламери, габърчеа, класьори и папки са запазени за специализирани предприятия, кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top