Военният университет си търси застраховател

Националният военен университет „Васил Левски“ обяви обществена поръчка за застраховане на курсантите и автопарка си.

 

Предмет на поъчката е Сключване на застраховка на ППС „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в ППС”, „Автокаско” на автомобилите, сградния фонд и застраховка „Злополука” на курсантите от НВУ „Васил Левски”. Обявената прогнозна стойност е 28 000 лв без ДДС, а срокът за подаване на офертите – до 24 ноември. Поръчката включва застраховка „Гражданска отговорност“ на 98 бр. ППС, „Злополука на местата“ – 212 бр., Автокаско – 2 бр., застраховка на сградния фонд – 109 бр. и застраховка „Злополука“ на курсантите от НВУ – 620 броя. Критерият за избор на победител е най-ниска цена.

 

Подписването на договор за изпълнение на поръчката е свързано с предоставянето на гаранция в размер на 5 % от договорената сума. Тя може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или Застраховка Гаранция. Застраховката на гаранции е най-актуалният продукт, който се предлага на българския пазар от април 2016 г. Тя предлага повече гъвкавост и удобство на изпълнителя, в сравнение с банковата гаранция. Застраховката не блокира средства и позволява на бизнеса да с развива. Застраховка Гаранция – БОНД позволява фирмите да разполагат с оборотните си средства и да изпълняват няколко договора едновременно.

 

Застраховка Гаранция се предлага на българския пазар от април 2016 г., след като употребата й бе допусната с промените в Закона за обществените поръчки. Към момента тя се предлага от три компании чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top