Купуват компютри за 50 000 лв за подготовката на българското председателство на ЕС

Националния център по подготовката и провеждането на предстоящото българско председателство на ЕС през 2018 г. обяви обществена поръчка за доставката на компютърна техника на обща стойност 50 000 лв, сочат данни на Агенцията за обществени поръчки.

 

В поръчката е включена доставката на необходимата техника и нейното гаранционно обслужване. За подготовката на председателството ще са нужни 2 броя настолни компютъра, два монитора и 31 преносими компютъра. Прогнозната стойност на поръчката е 41 666 лв без ДДС или до 50 000 лв с ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 29 ноември. Кандидатите ще се оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта“, или съотношение цена-качество, като цената има 55 % тежест, а техническите характеристики – 45 %. Пълната информация за поръчката можете да намерите тук.

 

Задължително условие за сключване на договора с избрания изпълнител е предоставянето на гаранция за изпълнение на договора и гаранция за гаранционна поддръжка. Освен под формата на парична или банкова гаранция, те могат да са под формата на Застраховка Гаранция, която бе въведена в ЗОП през април 2016 г. Застраховките на гаранции са удобен и съвременен продукт, широко разпространен в западна Европа. За информация и оферта, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

 

През октомври организационният център на председателството обяви обществена поръчка за два автомобила за нуждите на организацията. Стойността на поръчката бе близо 84 000 лв с ДДС.


top