АОП публикува образци на договори за обществени поръчки, задължителни от 1 март

Министерство на финансите одобри образци на договори за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани образци на договори и договорни клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки за някои доставки и услуги. Те ще са задължителни за прилагане от възложителите от 1 март 2017 година.

На основание чл. 109, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ЗОП, със заповед № ЗМФ-1365 от 29.12.2016 г. министърът на финансите одобри стандартизирани образци на договори и специализирани клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки за някои често възлагани доставки и услуги. Образците са съобразени с действащото към 30 септември 2016 г. законодателство. Те са задължителни за прилагане от възложителите считано от 1 март 2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност, както и в случаите на чл. 231, ал. 2 от ЗОП, се посочва в съобщение на Агенцията по обществени поръчки.

Образците могат да бъдат изтеглени от тук.


top