ЕК иска външен контрол при обществените поръчки в България

Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществените поръчки в България и върху свързаните с тях последващи действия. Това е една от пепоръките към страната, посочена в нов доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия (ЕК).

 

В документа се констатира, че страната има ограничен напредък в борбата с корупцията По отношение на съдебната реформа се забелязват някои стъпки напред и полагане на изключителни усилия за напредък в тази насока.  ЕК очаква през 2017 г. да се създадат гаранции за прозрачен избор на членовете на Висшия съдебен съвет, както и при назначението на нов председател на Върховния административен съд.

 

„През последните десет години цялостният напредък не беше толкова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Новото правителство ще трябва да продължи реформата, за да гарантира постигането на необратими резултати”, коментират от Комисията, съобщава Нова телевизия.

 

От ЕК препоръчват също и да се създаде ефективен орган за борба с корупцията в България. Очакват и реформа на Закона за администрацията с цел да се укрепят вътрешните инспекторати в държавната администрация.

 

Напредъкът по всички посочени препоръки на ЕК ще бъде отново оценен в края на годината. Ако процесите се отчетат като резултатни, ще бъде предложено прекратяване на мониторинга. Това решение, обаче, трябва да се вземе със съгласието на Европейския съвет.

 

Броят на обществените поръчки през 2016

Според доклад на Агенцията за обществени поръчки, през 2016 г. се наблюдава спад от 10% при сключените договори за обществени поръчки в България спрямо година по-рано. Като главна причина се посочва забавянето на усвояването на фондовете през програмния период 2014-2020 г. Все повече са обаче изпълнителите на обществени поръчки, показват данните на Агенцията за обществени поръчки. През 2016 г. техният брой е малко над 26 хил., докато през 2013 г. са били 20,4 хил.

 

Припомняме, че от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция. Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top