Създават нова дирекция към Агенцията по обществените поръчки

нов правилник за Агенцията по обществените поръчки

Служебното правителство предложи проект за нов Устройствен правилник на Агенцията по обществените поръчки (АОП). С него се предвижда създаването на нова дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг”, в която ще работят 20 служители.

 

Основните задачи на звеното ще бъдат да отговаря за разработването на форми за електронно попълване на информацията в регистъра, както и да поддържа портала и самия регистър за обществените поръчки. Планира се също дирекцията да отговаря за въвеждането на единната централизирана платформа за възлагане на електронни търгове. Сред дейностите на служителите ще бъде и да отговарят и за проучването на добри практики при възлагането на електронни обществено поръчки.

 

Предложенията за промени в проекта се приемат до 2 март тази година, става ясно от публикувания нов Устройствен правилник на АОП. По същество, в него се уреждат дейността, структурата, организация на работа и численият състав на Агенцията. Уреждат се и правомощията на нейния изпълнителен директор.

 

Правилникът предвижда и увеличаване на служителите в АОП. Планира се наемането на 15 нови служители. Така със сегашният състав от 70, екипът на Агенцията ще стане 85.

 

Сумата, която е нужна за увеличаването броя на служителите в АОП, е предвидена в одобрения бюджет на финансовото министерство за 2017 г., става ясно в документа. Самото предложение е направено от служебния министър на финансите Кирил Ананиев. То беше качено днес в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Гаранция за изпълнение на обществени поръчки

Припомняме, че промените в Закона за обществени поръчки от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top