Софийски университет пуска търг за ремонт на стойност 9 млн. лв.

търг за ремонт

С обществена поръчка за 9 млн. лева Софийски университет „Климент Охридски“ планира стартирането на ремонтни дейности в няколко зали и сгради към университета. До 27 февруари е обявеният срок за получаване на оферти от изпълнители. Те ще бъдат отворени в Ректората на следващия ден.

 

Срокът за извършване на ремонтните дейности, заложени в търга, е 3 години. На практика са предвидени ремонти и реставрация на сгради, ремонти на общежития, на сгради – паметници. Залите на Софийския университет в район „Черноморие“ също са предвидени за обновяване.

 

Планира се обзавеждане на учебните зали във Физическия факултет към СУ с  1242 комплекта нови столове и банки за преподавателите и студентите, бели магнитни дъски и др. Това ще се извършва по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Другата обществена поръчка е за ремонт на част от кампуса в „Лозенец“, където се намира Химическият факултет на висшето училище.

Гаранция за изпълнение на обществени поръчки

Все по-често в Европейския съюз се ползва гаранция застраховка за осигуряване на качествено изпълнение на обществените поръчки. Припомняме, че от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top