5 обществени поръчки за 350 хил. лв. обяви Агенцията по околна среда

обществени поръчки на агенцията по околна среда

Изпълнителна агенция „Околна среда“ изненадващо обяви 5 отделни обществени поръчки, с почти свързани дейности. Търговете са а обновяване на софтуер и надграждане на информационни масиви, пише БГНЕС.

 

Петте обществени поръчки са на обща стойност 350 хил. лева без ДДС, като всяка отделна не надхвърля 70 000 лв. без ДДС. Търговете са пуснати от нов изпълнителен директор, който е бил назначен на поста от служебния министър на околната среда Ирина Костова на 3 февруари. Смяната е направена без официално съобщение.

 

Петте обществени поръчки

Една от процедурите е за “създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и Изпълнителна агенция по горите“, а стойността й е 69 985 лв., без ДДС. Друга обществена поръчка е с предмет „разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“, чиято стойност е почти същата.

 

Третата от петте поръчки е с прогнозна стойност, както предишната – 69 990 лв. без ДДС. Тя е свързана с надграждане на Национална база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР).

 

Следващата поръчка е за надграждане на мобилното приложение към системата. Стойността отново е 69 990 лв. без ДДС. Петата обществена поръчка е за привеждане в системата на данните за почви, а стойността и е 69 980 лв. без ДДС. При нито една от обществените поръчки не се пояснява причината за тяхното разделяне на отделни процедури, вместо да бъде пуснат един търг с 5 обособени позиции.

 

Гаранцията за качествено изпълнение на обществени поръчки може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или застраховка. Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е добро решение както за изпълнителите, така и за възложителите на търгове. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top