Добавиха 2 нови опции за проверка на данни в Портала за обществени поръчки

Портала за обществени поръчки

Нови опции за визуализиране на данните и информацията в Регистъра на обществените поръчки са добавени в интернет портала на Агенцията по обществените поръчки (АОП). Това съобщиха от ведомството като целта на нововъведенията е да улеснява интернет потребителите.

 

Новостите дават възможност за разглеждане в структуриран вид на всички договори и поръчки, които са публикувани на Портала за обществени поръчки предходния календарен ден, съобщават от АОП. Това ще улесни значително използването на портала и преглеждането на информацията за обявените и спечелени търгове на едно място.

 

От Агенцията уточняват още, че за достъпа до информация за обществените поръчки и договори не се изисква предварителна регистрация. Това предоставя още по-голямо удобство и свобода на прозрачност на процедурите.

 

Само преди броени седмици, Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани образци на договори и договорни клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки за някои доставки и услуги. Те ще са задължителни за прилагане от възложителите от 1 март 2017 година. В началото на януари пък, АОП публикува “Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”.

 

Припомняме, че за всички обществени поръчки се изисква предоставяне на гранция за изпълнение. Тя може да бъде парична, банкова или застраховка гаранция. Един от най-широко разпространените в ЕС инструменти е именно застраховка гаранция, която се предлага и от Инстрейд Застрахователен Брокер. За повече информация, може да се свържете с нас.

 


top