МОН прекрати търг за оценители на проекти, пуска го наново

обществена поръчка на МОН

И трите кандидата за обществена поръчка на МОН за избор на оценител на проекти за създаване на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност не са подали цялата изискуема информация. Поради тази причина, търгът е прекратен и се налага той да бъде пуснат наново, пише „Днес“.

 

Изискването, което не е било изпълнено, е свързано с научните публикации на кандидатите. Предлаганите за оценители експерти трябва да имат през последните пет години най-малко 3 публикувани материала с поне 5 цитирания в списания от топ 10 за съответната област. По обществената поръчка не е излъчен победител, което налага стартирането на нова.

 

„Във всички оферти липсва информация за някои от тези елементи за оценка. Поради това не може да се удостовери професионалната и научна компетентност на експертите, което е основният предмет на обществената поръчка“, посочи Ваня Стойнева, заместник-министър на образованието и науката.

 

Новата обществена поръчка ще бъде пусната следващата седмица. Търгът ще бъде насочен директно към експерти – физически лица от цял свят.

 

Изисквания към кандидатите

За да участват в обществената поръчка, международните експерти ще трябва да притежават докторска степен и минимум 10 години опит в съответната професионална област. Срокът за набиране на кандидатурите ще бъде 30 дни, след което ще се провери тяхното съответствие със зададените критерии. Очаква се към средата на април да бъде готов списъкът с  международни оценители.

 

За доброто изпълнение на обществени поръчки Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД) –  най-съвременният продукт, осигуряващ гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top