Ремонтират Техническия университет в София с търг за близо 2 млн. лева

Техническия университет в София

Ремонт на Техническия университет в София за близо 2 млн. лева предвижда нова обществена поръчка, обявена от висшето учебно заведение. Няколко от сградите на университета ще бъдат обновени, става ясно от публикуваната документация в Агенцията по обществените поръчки.

 

Финансирането на проекта става по ОП „Региони в растеж“ като крайният срок за подаване на оферти от кандидатите за изпълнители е 5 април 2017 г. Три са обособените позиции по обществената поръчка:

  • за изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на блок 3;
  • за текущ ремонт и обновяване на системата за осветление в девет учебни зали и девет лекционни аули в блок 3 и в четири лекционни аули в блок 1;
  • за изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на блок 3 и 4 (четири) аули на блок 1.

Изисквания към кандидатите

180 дни е срокът за изпълнение на ремонтните дейности по първата обособена позиция, а прогнозната стойност е най-висока – 1,141 млн. лева без ДДС. За втората позиция са предвидени 150 дни за изпълнение и 393 хил. лева без ДДС.  150 дни е срокът и за ремонтните дейности по третата обособена позиция на търга, а стойността – 412 хил. лева без ДДС.

 

В документацията е посочено още, че участникът, определен за изпълнител за всяка една обособена позиция, следва да предостави гаранция за изпълнение на договора. Тя може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка гаранция. Участникът, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Срокът на действие на гаранцията е 1 ноември 2019 г.

 

Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top