С поръчка за 2,3 млн. лева строят нова детска градина в София

нова детска градина в София

Обществена поръчка за изграждане и обзавеждане на нова детска градина в София, обяви Столична община, район „Лозенец“. Заведението ще бъде изградено в местността Кръстова вада, става ясно от документацията по проекта.

 

Финансирането на строителните дейности ще бъде направено от бюджета на Столична община. Кандидатите за изпълнители могат да подават оферти до 21 април тази година, се посочва още в публикуваната обществена поръчка в сайта на Агенцията по обществени поръчки.

 

Предвижда се строителството на детското заведение да отнеме 2 години. Посочената прогнозна стойност на проекта е  в размер на 2 387 500 лв. без ДДС, а кандидатите ще се оценяват според техническото предложение и цената.

 

От изпълнителите се изисква и  през последните пет години да са изпълнили строителство на три сходни обекта. Кандидатите следва да имат минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на поне 2.5 млн. лв. за последните три приключили финансови години.

 

Естеството на изпълнение на поръчката и обема на строителството предмет на същата не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции, става ясно от документацията.

 

Гаранция за обществени поръчки

Кандидатите следва да предоставят и задължителна гаранция за изпълнение на обществената поръчка. Тя може да бъде и под формата на застраховка.

Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top