КЗЛД обяви обществена поръчка за ремонт на сграда

Комисия за защита на личните данни

С 1,2 млн. лева ще бъде ремонтирана сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), става ясно от публикувана поръчка в Агенцията по обществени поръчки. Търгът е за намиране на изпълнител, който ще се заеме с реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията.

 

180 дни е предвиденият срок за извършване на ремонтните дейности. Оферти от кандидатите се приемат до 29 март тази година, посочват още от КЗЛД. Предложенията ще се оценяват по критериите „организация за изпълнение на поръчката“ и „цена“. Освен това, през последните 5 години кандидатите следва да имат най-малко едно сходно строителство.

 

Реконструкцията на сградата на КЗЛД предвижда обособяването на приемна за граждани – помещение “Регистрация” и помещение “Деловодство”. Планира се изграждането и на 2 зали за обучения, които да побират около 15-20 души. Те ще са достъпни през общо пространство с кабинети за обучаващите и обособена самостоятелна зала за срещи.

 

Гаранция за обществени поръчки

Припомняме, че промените в Закона за обществени поръчки от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top