Ремонтират основно 5 училища в Казанлък с търг за 3,1 млн. лв.

Обществена поръчка за цялостна реконструкция и ремонт на пет училища в община Казанлък беше обявена преди броени дни. Общата сума на търга е 3,1 млн. лева, става ясно от публикуваната процедура на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

 

240 дни е посочената продължителност за изпълнение на дейностите по ремонтите. Те включват и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на мерки за достъпна среда. Обществената поръчка е обявена за основни училища в градовете Шипка и Крън и в селата Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена.

 

Изисквания към изпълнителите

Търгът е разделен на пет обособени позиции, става ясно от публикуваната информация. Кандидатите могат да подават оферти само за една от тях. Крайният срок за приемане на оферти е 13 април тази година.
Няколко са критериите за оценка на офертите –  цена, организация за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение на строително-монтажни работи и срок за проектиране. Освен това, кандидатите трябва да са реализирали минимален оборот в размер на 1 млн. лева в последните 3 финансови години. За да участват в оценката на офертите, изпълнителите трябва да са реализирали поне един сходен проект през последните 5 години.

 

Изпълнителите следва да предоставят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми – парична сума, банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е един от най-съвременните продукти на пазара. Той предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top