Избраха победителите в търга за ремонт на резиденция „Бояна“

застраховка гаранция за обществени поръчки

Две са фирмите, избрани за победители в обществената поръчка за ремонт на резиденция „Бояна“ – „Екса“ и „Ф строй груп“, предаде Капитал. Има обаче подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията от един от отстранените кандидати, което ще забави процедурата.

 

Търгът за ремонт е част от подготовката за председателството на България на Съвета за ЕС. То започва на 1 януари 2018 година. Планира се до 23 ноември 2017 г. ремонтът на правителствената резиденция „Бояна“ да бъде завършен.

 

Класираните на първо място строителни фирми са чат от обединението „Бояна 2018“. Те са получили най-висока техническа оценка с максимален брой точки. Тяхната оферта е за ремонт на стойност 6,99 млн. лева, което е под прогнозната цена от 7,2 млн. лева. На второ място е класирана „Главболгарстрой“ с максимална техническа оценка, но с по-висока предложена цена, близка до прогнозната – 7,191 млн. лева.

 

Жалба в КЗК забавя процедурата

От обществената поръчка са отстранени 6 от общо 11 участника по различни причини. Сред тях е и обединение „Бояна 2017“, което е подало жалба в КЗК. Докладът на комисията сочи, че фирмите в обединението нямат достатъчен опит в сходни проекти. За една от тях пък не са предадени валидни сертификати. До няколко седмици се очаква решение на КЗК по подадената жалба.

 

От избраните кандидати ще се изиска предоставянето на гаранция за изпълнение на поръчката. Тя може да бъде както парична или банкова, така и под формата на застраховка. Често предпочитаният инструмент е именно застраховка гаранция. Застраховка Финансова гаранция е новият инструмент на Инстрейд застрахователен брокер. Той предлага изгодни условия както за възложителя, така и за изпълнителя. Свържете се с нас за повече информация и оферта.


top