Най-много пари за обществени поръчки у нас се печелят от консорциуими

пари за обществени поръчки

Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), или консорциуми, печелят най-голям дял от парите за обществени поръчки в България. Така наречените ДЗЗД-та са спечелили търгове и конкурси за 14.5 млрд. лева, пише „Сега“.  Това показват анализ на Института за пазарна икономика за периода 2007-2015 г.

 

Данните сочат, че около 19% от всички изпълнители на обществени поръчки в България са консорциуми. Това са над 4000 от всички изпълнители. За изследвания период се забелязва, че има обединения от този тип, които са спечелили над 50 обществени поръчки.

 

Спечелената от консорциумите сума е близо една четвърт от всички средства, похарчени за обществени поръчки, показва анализът. Най-често изпълнителите ДЗЗД-да са спечелили търгове за мащабни строителни проекти.

 

На първо място по спечелени пари за обществени поръчки е гражданското сдружение „Стройинвест – Сливен“. Най-често търговете са били за извършване на строителство на сгради, пътища, поддържане на осветление, изграждане на ВиК мрежи и др. Обединението е получило над 86 млн. лева за 81 договора за изпълнение на обществени поръчки.

 

Обществените поръчки са един от най-ефективните начини за разходване на бюджетен ресурс. За качествено изпълнение Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция (БОНД). Тя осигурява гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. За професионална консултация и оферта се свържете се с нас.


top