Инвестират 13,5 млн. лева с нова поръчка за пристанище Бургас

обществена поръчка за пристанище Бургас

Държавно предприятие „Държавна инфраструктура“ откри обществена поръчка за пристанище Бургас за 13,5 млн. лева. Проектът включва създаването на зона за маневриране за нови кейови места. Планират се и драгажни дейности, пише „Капитал“.

 

До 2 май кандидатите за изпълнители на обществената поръчка могат да подават своите оферти. Посочено е, че няма да се разглеждат оферти с по-високи цени от прогнозната стойност.

 

Планираните дейности се отнасят за драгиране в няколко зони на пристанището. В поръчката е предвидено и удълбочаване на част от маневрената зона за съществуващите корабни места. Освен това, се планира и изграждане на такава зона за нови кейови места на терминал „Бургас-Изток-2“.

 

Изисквания към кандидатите

Два са критериите за оценка на офертите на кандидат-изпълнителите. До 40 точки носи техническото предложение – 30 от тях са за технология и организация на изпълнението на обществената поръчка, а останалите 10 са предвидени за срока за изпълнение. Цената на офертата може да донесе 60 точки. Срокът за изпълнение на поръчката е 250 дни.
От финансова гледна точка, кандидатите трябва да имат общо 27 млн. лева оборот за последните 3 години. Офшорни компании не се допускат до процедурата. За последните пет години трябва да имат изпълнени сходни проекти. Сред изискванията са фирмите да разполагат с необходимото оборудване и персонал.
Фирмите, които кандидатстват за изпълнители, трябва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за I категория, II група строежи. За чуждестранните участници се изисква еквивалентна регистрация.

 

Избраните изпълнители трябва да предоставят гаранция за изпълнение на обществената поръчка за пристанище Бургас. Тя може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или застраховка. Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е един от най-съвременните продукти на пазара. Той предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top