Ремонтират столичния бул. България с поръчка за 13 млн. лева

застраховка гаранция обществена поръчка

Обновяват един от основните булеварди в столицата – „Бългрия“, с обществена поръчка на Столична община за близо 13 млн. лева. Ремонтът на пътната артерия включва отсечката от бул. Фритьоф Нансен до Околовръстния път. Планира се и рехабилитация на бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстния път до моста над река Боянска, става ясно от Регистъра на обществените поръчки.

 

Проектът ще бъде разделен за изпълнение на няколко подетапа:

  • от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;
  • от бул. “Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев”;
  • от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков”;
  • от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София;
  • от бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска.

 

Приблизителната дължина на трасето е 7700 м, ширината на пътните платна е по 11.25 м, а тротоарите са с променлива ширина. Извън обхвата на обществената поръчка на Столична община остава ключовото кръстовище на бул. „България“ с бул. „Фритьоф Нансен“. Не се предвижда и ремонт на кръстовището на бул. „Даскал Стоян Попандреев” с бул. „Ал.С.Пушкин”. Мостът по бул. „Даскал Стоян Попандреев” над река Боянска също остава извън обхвата на поръчката, става ясно от документацията.

 

Изисквания към кандидатите

Оферти от кандидатите за изпълнители на обществената поръчка за ремонт на бул. „България“ се събират до 3 май тази година. Срокът за ремонтните дейности, който избраният изпълнител трябва да спази, е 180 дни. Избраната строителна фирма трябва да изготви и съгласува работен инвестиционен проект за ремонта.

 

Освен това, избраният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение на обществената поръчка. Тя може да бъде парична, банкова или застраховка.

 

За разлика от гаранцията за участие, която се дължи и представя от всички кандидати/участници в процедурата, то гаранцията за изпълнение се дължи само от участника, определен за изпълнител, като се представя до сключване на договора.

 

Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД).  Предимствата й са, че при нея не блокирате средства и активи в банка. Освен това, може да получите дори по-добра цена от банковата гаранция. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top