Проверка сочи пропуски при обявяването на резултатите от обществени поръчки

Портала за обществени поръчки

Данните от доклад на „Програма Достъп до информация”, публикуван днес, сочи пропуски при обявяване на резултатите от обществените поръчки от страна на ведомствата. Според експертите се наблюдават и пропуски при даването на информация за гражданите и коректността, с която се отговаря на запитванията по Закона за достъп до информация, пише „Стандарт“.

 

Като цяло обаче се забелязва повишаване на прозрачността в дейността на министерствата и администрацията. Отличник в това отношение е Министерството на финансите. Според проверката, структурата отговаря напълно на изискванията по закон за поддържане на информация в интернет.

 

Данните от анализа сочат, че има подобрение при достъпа на информация на общините. Увеличава се броят на тези, които публикуват онлайн детайлни отчети за бюджетите си. Наблюдава се и увеличен достъп до проектите, преди те да бъдат одобрени. По отношение на тези показатели, най-добре се представят Столична община и общините Тетевен, Хасково и Плевен.

 

Проучването

Докладът на „Програма Достъп до информация“ е на база проучване, проведено между 7 февруари и 31 март тази година. Разгледани и оценени са над 560 уебсайта на държавни ведомства и структури на изпълнителната власт. Анализът обхваща както централната администрация, така и тези на териториално и местно ниво, включително и независими органи на властта.

 

Всички те са задължени да предоставят качествена и навременна информация по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове, свързани с прозрачността и достъпа до данни. Целта е да се оцени именно как е предоставяна тази информация и как ведомствата отговарят на запитвания и заявления на гражданите и други структури. В доклада е отчетено и дали уебсайтовете отговарят на нуждите на хората със зрителни увреждания.


top