В Русе ремонтират улици с търг за 8,2 млн. лева

застраховка гаранция обществена поръчка

Петият по големина град в страната – Русе, обяви обществена поръчка за ремонт на улици. Ще бъдат основно обновени част от първостепенната и второстепенната улична мрежа в града. Предвидено е за целта да бъдат отделени 8,2 млн. лева.

 

Особеното в търга е, че все още няма осигурено финансиране. Затова и поръчката на Община Русе е с клауза отложено изпълнение. Договорът ще влезе в сила след получаване на писмено уведомление от възложителя за осигурено финансиране.

Изисквания към изпълнителите

Кандидатите за изпълнители ще могат да подават оферти до 10 май тази година. Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца, се посочва в документацията. Всеки от кандидатите ще бъде оценяван по следните критерии:

  • организация за изпълнение на поръчката (40%);
  • срок за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи (10%);
  • предложената цена (50%).

 

Сред изискванията към кандидатите за изпълнители е да имат осъществено строителство на поне един сходен обект през последните 5 години. Това може да са ремонти на улици, пътища, настилки и др.

 

От изпълнителите ще се изисква и задължителна гаранция за изпълнение на обществената поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност.

 

Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top