Почистват улици в София с търг за 25 млн. лева

С нова обществена поръчка Столична община избра фирма за сметосъбиране в няколко района и почистване на улици в София. Прогнозната стойност на договора е 25 млн. лева, а срокът за изпълнение е 5 години, става ясно от публикуваната в АОП документация.

 

Поръчката се отнася за столичните райони Красно село и Красна поляна. Договорът включва сметосъбиране и транспортиране на отпадъците, както и почистване и поддържане на улици и обществени места.

 

Общо 6 са получените оферти за изпълнение на обществената поръчка. Победителят в търга е ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”. В обединението участват “БКС-Христо Нанев” и “Грийн партнърс”.
Началната дата на изпълнение на договора е 1 май 2017 г. Крайната дата е 30 април 2022 година.Обединението спечели конкурс за почистването на двата квартала още през 2015 г., но впоследствие решението беше обжалвано от друга компания и затова подписването на договора се забави.

Гаранция за изпълнение

Гаранцията на обществени поръчки може да бъде в 3 форми. Това са: банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция. Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top