Догодина правят обществените поръчки изцяло електронни

До края на тази година търговските регистри на всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) ще бъдат свързани. Проектът е част от стратегията на Европейската комисия за електронно управление.  Това ще бъде стъпка напред и за преминаването към изцяло електронна форма на обществените поръчки.

 

Планира се националните портали на страните от ЕС да бъдат разширени и интегрирани, да се улесни достъпа до информация на гражданите, както и да се засили прозрачността в публичната администрация.  Създаването на своеобразен единен електронен портал в ЕС е стъпка напред в развитието на административния капацитет на общността в интернет пространството.

 

Дейностите в тази насока са стартирани още през 2014 г., каза еврудепутатът от ЕНП Владимир Уручев по време на кръгла маса „Национални приоритети в развитието на е-управлението“.Очаква се процесът по единния електронен портал да бъде завършен догодина, пише News.bg.

 

Беше посочено още, че страната ни има необходимите структури, по които трябва да се работи за достигане на целите на електронното управление. Заложената европейска рамка ще получи българско развитие на основата на новата Държавна агенция за електронно управление.

За обществените поръчки

Припомняме, че съгласно промените в Закона за обществени поръчки от април 2016 г., гаранцията за качество и добро изпълнение може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или застраховка гаранция. Застраховка Гаранция (БОНД) е най-съвременният продукт, който се предлага на българския пазар от три застрахователни компании чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top