Слабата прозрачност при обществените поръчки отблъсква германските инвеститори у нас

Портала за обществени поръчки

75% от предприятията, членуващи в Германо-българската камара, изразяват неудовлетворение по болния въпрос за прозрачността на обществените поръчки у нас. Това сочи проучване сред  обединенията на германските предприемачи в Централна и Югоиточна Европа.

 

90% от участниците са неудовлетворени от резултатите в борбата срещу корупцията в България. Като цяло оценките за привлекателността на страната като място за инвестиции са значително по-ниски от средните за региона. България е на 10-то от 16 държави, включени в изследването, пише „Труд“.

 

Друг основен проблем, отблъскващ задграничните инвестиции, е състоянието на българското правосъдие. Тази година германските предприемачи отново дават много ниски оценки на правната сигурност в България, като поставят страната на незавидното 12-о място – между Македония и Албания.

 

Въпреки това нагласите на германските предприемачи към инвестиционната среда в България са положителни. Над половината от германските инвеститори очакват подобрение на стопанската конюнктура в България през 2017 г. 

 

Освен това, през 2016 година българският износ за Германия е нараснал с 12%, срещу десетократно по-малък ръст на германския износ за България. На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в страната?“ 90 на сто от анкетираните дават положителен отговор срещу 84% през миналата година.

 

Съгласно промените в Закона за обществените поръчки, в сила от април 2016 година, гаранцията за качество и добро изпълнение може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или застраховка гаранция. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.За доброто изпълнение на обществени поръчки Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД) –  най-съвременният продукт, осигуряващ гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка.

 


top