Подобряват изпълнението на обществени поръчки в туризма

Министерството на туризма подобрява работата по обществени поръчки във ведомството. Вече действа програма за обучение на служители на ведомството с акцент към подобряване на познанията им по Закона за обществените поръчки. Това съобщи служебният министър на туризма Стела Балтова и отчета за дейността на ведомството.

 

По думите й, предварителният одит е показал, че има някои съществени и несъществени пропуски по отношение на обществените поръчки, които се дължали на недостатъчния административен капацитет на министерството. Балтова подчерта, че досега няма нито един освободен служител.

 

Основните приоритети в работата на Министерството на туризма са именно подобряване на административния капацитет на ведомството, от една страна, и развитие на националната туристическа реклама и международното сътрудничество в туризма, от друга.

 

Балтова подчерта още, че водещите принципи в дейността на ведомството са били приемствеността и последователността. Целта на служебният екип е била да има политика на устойчивост и добри резултати по отношение на националния туристически продукт, предаде БТА.

 

ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Все по-често в Европейския съюз се ползва гаранция застраховка. Тя служи за осигуряване на качествено изпълнение на обществените поръчки. Припомняме, че от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е един от най-съвременните продукти на пазара. Той предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top