Най-големите обществени поръчки през изминалата седмица

Саниране на жилища, ремонти на детски градини и пенсионерски клубове и подобряване на енергийната ефективност на сгради са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица, сочи класация на „Капитал”.

 

Подобряване на парк в Стара Загора за 5. 8 млн. лева

 

Община Стара Загора обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи в рамките на проект “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II” . Предстои да бъде благоустроен и да се подобри физическата среда на парк “Митрополит Методи Кусев” в града. Общата площ на парка е 3200 дка, а в рамките на поръчката се предвиждат възстановяване и реконструкция на съществуващи кътове и елементи в парковата среда – входът около фонтана “жабките”, шадраваните и настилките по централната алея; детска площадка по западната алея и под летния театър, игрища с околното им пространство и др.
Търгът се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”. Критериите за оценка на офертите са два и с равна тежест – предложение за изпълнение на поръчката и цена. Поръчката трябва да се изпълни за 270 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 9 юни 2017 г.

 

Саниране в Шумен за 4.7 млн. лева

 

Община Шумен обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на града. Търгът е разделен на седем позиции, като кандидатите могат да подават оферти само за една от тях. Поръчката трябва да се изпълни за 240 дни. Оферти могат да се подават до 9 юни 2017 г.

 

Зелени площи в Разград за 4.5 млн. лева

 

Община Разград обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи по проект “Паркоустрояване на зелените площи в кв. “Орел”.  Поръчката е за благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в жк “Орел” и за изграждане и възстановяване на зелена среда. Поръчката включва изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа,  изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление и  на детски и спортни площадки в междублокови пространства в някои от кварталите. Поръчката трябва да се изпълни за 600 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 13 юни 2017 г.

 

Енергийна ефективност на сгради във Враца за 3.1 млн. лева

 

Община Враца обяви обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в града. Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж” и е разделена на две позиции, като участниците в търга могат да подават оферти и за двете.  Продължителността за изпълнение е 420 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юни 2017 г.

 

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Панагюрище 2.74 млн. лева

 

Община Панагюрище обяви обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Търгът е разделен на четири позиции. Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Продължителността за изпълнение на поръчката е между 240 и 300 дни в зависимост от позицията. Оферти могат да се подават до 4 юли 2017 г.

 

Ремонти на детски градини и пенсионерски клубове в община Петрич за 1.28 млн. лева
Община Петрич обяви обществена поръчка за строително-ремонтни работи в обекти от образователната, социалната, културната и административната инфраструктура на общината. Търгът е разделен на три позиции – две от тях са за работи по детски градини, а третата е за дейности по пенсионерски клубове.  Поръчката трябва да се изпълни  за 65 – 80 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 8 юни 2017 г.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top