Търг за отдаване на земеделски земи обяви община Търговище

 

Търг за отдаване под наем и аренда на земеделски земи обяви oбщина Търговище. Той ще бъде с тайно наддаване и ще се проведе на 19 май 2017 г., от 9 часа в сградата на общинска администрация. Подаването на документация за участие е до 18 май.

 

В публичния търг участват общински земи с различен срок за ползване, според предназначението им. Част от тях се отдават под наем за срок от 4 години. Включени са и ниви с храсти за промяна на начина им на ползване. Те са в землищата на Горна Кабда и Маково. В търга за наемане за 1 година участва и ливада за косене от 10 дка в село Лиляк.

 

Отдаването под аренда на земи за създаване на лозови насаждения е за срок от 25 години. Имотите, определени за семкови и костилкови насаждения, са за 30 години.

 

Подробна информация за местоположението на имотите, отдаваната  площ и частта от нея, която попада в недопустим за подпомагане слой, категорията на земята и начална тръжна цена, са публикувани в сайта на общината.

 

Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит от 10% от началната тръжна цена в касата на общината до обяд на 18 май или да внесат сумата по банков път.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top