Близо 40 на сто от обществените поръчки за 2016 г. с нарушения

 

Почти 40% от обществените поръчки, проведени у нас през миналата година, са с нарушения. Това сочи отчетът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), приет от правителството.

 

Установени са нарушения в 782 от общо 2016 процедури, проведени през 2016 г. При общо 665 инспекции и проверки по реда на ЗОП.

 

В размер на 8 411 214 лв. са констатираните  причинени вреди на организации и лица. От тях по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 094 178 лв.

 

В 286 случая на възложени обществени поръчки за 58 802 734 лв. финансовите инспектори са установили най-тежкото нарушение. При тези търгове не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това.

 

За над 17,4 млн. лв. са установените нарушения на бюджетната и финансова дисциплина.

 

През отчетния период са съставени 646 акта за установяване на административни нарушения. От тях 486 са на физически, а 160 – на юридически лица. Издадени са 268 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 258 480 лв.

 

101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки вече са в ръцете на органите на прокуратурата.

 

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top