С 2.18 млн. лв. ще строят улици в Индустриалния парк в Бургас

Oбществена поръчка за строителство на улици, обслужващи имоти в обхвата на Индустриалния парк в Бургас, обяви „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.

 

Фирмата, която спечели търга, ще трябва и да обособи паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно в ПЗ „Север“.

 

Стойността на поръчката е 2.18 млн. лв.  Целта на проекта е благоустрояване в индустриалната зона, като бъдат изградени улици с площ 11 640 кв.м.

 

По четири критерия ще бъдат оценявани подадените оферти на кандидатите. С най-голяма тежест от 60 точки обаче ще е цената. За структура и капацитет на участника ще се дават максимално 20 точки.  По 10 точки се дават за гаранционен срок и срок на изпълнение.

 

Кандидатите трябва да са изпълнили успешно строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години.

 

Максимум до 110 дни трябва да продължи изпълнението на обществената поръчка, а оферти се приемат до 21 юни.

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top