Вижте най-големите обществени поръчки за изминалата седмица

Ремонти на школа и детска градина, топлоизолация на сгради и текущ ремонт на улици са част от най-големите обществени поръчки, обявени през изминалата седмица. Tова сочи класация на „Капитал”.

 

Ремонт на школа и детска градина в Смолян за 4.7 млн. лева

 

Община Смолян обяви обществена поръчка за обновяване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в града. Тя е в рамките на програма “Региони в растеж 2014-2020” за общо 4.7 млн. лв. без ДДС. Поръчката включва дейности по 4 обекта.

 

Цялостен ремонт на Природо-математическата гимназия “Васил Левски”, който включва мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдения, както и изграждане на физкултурен салон.  Прогнозната стойност на този обект е 2.7 млн. лв. без ДДС и се предвижда да се осъществи в рамките на 400 дни.
Обновяване на дворното пространство и спортните площадки на ГПЧЕ и 5-то ОУ “Иван Вазов”. Прогнозната стойност на поръчката е 456 хил. лв. без ДДС и се предвижда да бъде завършена в рамките на 100 дни.
Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на 7-мо СОУ “Отец Паисий”. Прогнозната стойност на този обект 466.8 хил. лв. без ДДС и се предвижда да бъде завършена за 100 дни.
– Основен ремонт на детска градина “Буратино”. Прогнозната стойност е 1.077 млн. лв. без ДДС и ремонтът се предвижда да бъде завършен за максимално 180 дни.
Срокът за подаване на оферта за участие е 26 юни 2017 г.

 

Разширение на съществуващата ЦСМ в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД  за 2.8  млн. лева

 

ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД обяви обществена поръчка за разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) и преработване на стари автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ), както и изграждане на нови система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи. Поръчката е за строителство на стойност 2.8 млн. лв. Срокът за изпълнението й е 18 месеца от датата на подписване на договора. Крайният срок за подаване на оферта е 27 юни.

 

Ремонт на улици в Попово за 2.2 млн. лева

 

Община Попово обяви обществена поръчка за текущ ремонт на уличната и общинската пътна мрежа на територията на общината за 2.235 млн. лв. без ДДС, Поръчката включва ремонт на 11 улици. Срокът за подаване на оферти е 20 юни 2017 г. Крайната дата за изпълнение е 15 ноември 2017 г.

 

Ремонт на улици и съпътстваща инфраструктура в столичния район “Връбница” за 1.1 млн. лева

 

Столична община – район “Връбница”, обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи (СМР) по ул. “Стефан Дуньов” и съпътстваща инфраструктура, м. “Модерно предградие”. Поръчката трябва да бъде изпълнена за 6 месеца.  Прогнозната й стойност е 1.112 млн. лв. и не се финансира със средства от ЕС. Срокът за подаване на оферти е 22 юни.

Ремонт на далекопровод от системата на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД за 650 хил. лева

 

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД обяви обществена поръчка за ремонт на ВЛ 110 kV “Руда”, която се финансира със собствени средства на компанията. Дейностите обхващат демонтаж на съществуващи и монтаж на нови проводници и мълниезащитни въжета. Ремонтът обхваща съществуващата ВЛ 110 kV “Руда” от ТЕЦ “Кремиковци” до изводния портал в ОРУ 110 kV на п/ст “Бухово” и не е разделен на части.
Прогнозната обща стойност на поръчката е 650 хил. лв. без ДДС при продължителност 80 дни, а единственият критерий за избор на изпълнителя е цената. За поръчката има изискуема гаранция, която трябва да бъде 5% от стойността й с ДДС. Крайната дата за подаване на оферти е 23 юни.

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Етрополе за 440 хил. лева

 

Обществена поръчка за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на града пусна община Етрополе. Поръчката обхваща дейности по топлоизолация на покрив и под в административната сграда, Професионалната гимназия и детска ясла “Патиланци” в града.
Прогнозната обща стойност на поръчката е 440 хил. лв., като оферти могат да се подават само за една позиция. Продължителността на изпълнението е от 40 до 70 дни. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от общата цена на договора за обществена поръчка, а крайната дата за подаване на оферти е 22 юни.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top